Het consult:

Hoe ziet een consult mesologie eruit?

 • Zodra we een afspraak ingepland hebben, ontvang je een intakeformulier dat ingevuld mag worden op een pc of tablet. Deze mag daarna per mail vóór de afspraak plaatsvindt teruggestuurd worden.
  Tijdens de afspraak gaan we eerst uitgebreid in op jouw gezondheid, voorgeschiedenis, voeding en leefstijlgewoonten.
 • Daarna begint het eigenlijke onderzoek. We starten met de pols- en tongdiagnose die vanuit de Ayurvedische en Chinese geneeskunde benaderd worden.
  De pols vertelt ons hoe verschillende orgaansystemen met elkaar samenwerken.
  De vorm, kleur en het beslag van de tong zijn een weerspiegeling van de processen in het maag-darmkanaal.
  Zo krijg ik informatie over jouw gezondheid.
 • Dan mogen de schoenen en sokken uit en mag je plaatsnemen op de behandelbank waar een visceraal (buik)onderzoek gedaan kan worden. Tijdens het onderzoek kunnen we informatie krijgen over hoe het geluid is (percussie), hoe de beweeglijkheid van de buik is en kijken we of er eventueel gevoelige plekken zijn in de buik.
 • Met de elektro fysische diagnostiek worden er 80 tot 100 accupunctuurpunten aan handen en voeten gemeten door middel van een meetapparaat met handelektrode en meetgriffel (welke pijnloos is).
  Dit onderzoek geeft een totaalbeeld van het functioneren van het orgaansysteem.
 • Aan het einde van het onderzoek leg ik je een persoonlijk behandelplan voor met daarin advies over voeding en leefstijl op basis van mijn bevindingen. Daarnaast kunnen tijdelijke supplementen ter ondersteuning van herstel voorgeschreven worden (bijvoorbeeld orthomoleculair, homeopathisch of met kruiden).
  Soms kan het zijn dat ik je doorverwijs naar bijvoorbeeld een osteopaat of andere discipline.

 • Na het consult: Na 6 tot 8 weken plannen we een vervolgconsult. Hierbij wordt er opnieuw een onderzoek gedaan om te kijken hoe de voortgang is van de ingezette therapie. Zo brengen we veranderingen in kaart en doen we zo nodig aanpassingen.
  Aan de hand van de hulpvraag en problematiek kijken we samen hoeveel consulten gewenst zijn voor een betere balans in jouw gezondheid.

 • Ook kun je ervoor kiezen om preventief (half)jaarlijks een onderzoek te plannen.

Kosten

Een consult duurt ongeveer 1.5 uur. Het kan zijn dat je via de zorgverzekering recht hebt op vergoeding.

Consult volwassenen: €100,-
Consult kinderen (t/m 12 jaar): €75,-

Heb je misschien recht op vergoeding? Dit kan je in onderstaande link terug vinden, of
in jouw polisvoorwaarden.
De factuur dien je zelf in te dienen bij jouw zorgverzekeraar.

Mesologie vergoeding (update: 2023) – Zorgwijzer

Downloads

intakeformulieren en voedingsdagboek:
Intakeformulier kind 0-4 jaar
Intakeformulier kind 4-12 jaar
Intakeformulier kind 12-18 jaar
Intakeformulier volwassenen
Voeding- en drankdagboek

Afzeggen

Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, dan hoor ik dat graag zo spoedig mogelijk.
Indien je binnen 48 uur vóór het consult afzegt of je verschijnt niet, ben ik helaas genoodzaakt het
consult in rekening te brengen.


Privacy verklaring & AVG

Download behandelovereenkomst

Klachtenprocedure
JE HEBT EEN KLACHT. WAT NU?

Iedere VBAG-therapeut doet er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Maak deze kwestie dan kenbaar aan je therapeut. Misschien is er sprake van een misverstand en kom je er samen uit als je datgene bespreekt waarover je ontevreden bent of aangeeft wat je anders wilt. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het je therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten. Meestal lost een goed gesprek met je therapeut jouw onvrede of klacht op.

ALS JE ER NIET SAMEN UITKOMT.

Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met je therapeut, laat de situatie dit niet toe of kom je er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je onder andere bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en kan eventueel optreden als bemiddelaar.

Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder verplicht zijn cliënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van VBAG is werkzaam bij Quasir. Quasir is het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector.

Als je er samen niet uitkomt kan je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir via email (bemiddeling@quasir.nl t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling) of per telefoon 06 4844 5538.

Geschillencommissie: bindende uitspraak

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de integratieve zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut.

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vindt je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

Tuchtrecht Complementaire Zorg  (TCZ)

Is er sprake van een tuchtwaardige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met het secretariaat van VBAG via e-mail secretariaat@vbag.nl of per telefoon 040 283 8988 (werkdagen 09.00 – 12.00).
Klachten en geschillen | VBAG beroepsvereniging & platformContactgegevens:
06 – 52 72 34 43
info@mesologiemierlo.nl

Adres:
Kerkstraat 39 5731 BG Mierlo

Routebeschrijving:
Ingang via achterzijde aan de Christinastraat